lnwshop logo

พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อสาคร ปี 43 พิมพ์เล็ก Sold out

พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อสาคร ปี 43 พิมพ์เล็ก Sold out
พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อสาคร ปี 43 พิมพ์เล็ก Sold out thumbnail 1พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อสาคร ปี 43 พิมพ์เล็ก Sold out thumbnail 2พระขุนแผนพรายกุมารหลวงพ่อสาคร ปี 43 พิมพ์เล็ก Sold out thumbnail 3
รหัสสินค้า 5959111
หมวดหมู่ หลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร Lp Sakorn, Lp Tim wat Lahanrai
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 8 มิ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

Number 5959111 Sold out ลูกค้าเช่าไปแล้วครับ

พระขุนแผนพรายกุมาร ปี 43 เนื้อขาวทาทอง พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

ราคาขยับไปเรื่อยๆ เก็บก่อนแพงกว่านี้ครับ ขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็ก เนื้อขาวทาทอง หลวงพ่อสาคร วัด

หนองกรับ ออกปี 43 ถือเป็นรุ่นที่ 3 จัดสร้างในวัด กดในวัด เฉพาะรุ่นนี้ผสมแป้งเสกของหลวงพ่อกาดด้วยครับ

ขุนแผนของท่านประสบการณ์เยอะครับ ช่วงนี้ราคายังไม่แรงนักควรเก็บไว้บ้างนะครับ อนาคตต่อไปราคาคง

ขยับขึ้นไปอีกครับมีลงในหนังสือรวบรวมวัตถุมงคล ของท่านชัดเจนครับ

ขุนแผนพรายกุมารของหลวงพ่อสาครจัดทำขึ้นตามตำรับหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ประกอบด้วยเนื้อผงดังต่อไปนี้

1. ผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิม

2. ผงมหานิยมน้อย

3. ผงมหานิยมใหญ่

4. ผงว่านสบู่เลือด

5. ผงจินดารูปทอง

6. ผงมหาราช

7. ผงพระเจ้าเข้านิโรชน์

8. ผงอุ่นลุม

9. ผงปถมังและผสมแป้งเสกหลวงพ่อกาด

ข้อมูลในการจัดสร้างขุนแผนผงพรายกุมารที่วัดจัดสร้างเอง มีดังนี้

รุ่นแรก ปี 30

รุ่น 2 ปี 38 (รุ่นพิเศษ)

รุ่น 3 ปี 43 (ฉลองอายุ 63 ปี องค์ในภาพ)

รุ่น 4 ปี 46 (รุ่นผ้าป่า)

รุ่น 5 ปี 51 (รุ่นสุดท้าย)

คาถาพระขุนแผนหลวงพ่อสาคร

นะโม ๓ จบ

"โอมสิทธิฟ้าฟื้นเจริญศรี

 หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ                                            

 แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ

 กายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ                                      

 ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ

 สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ                    

 กูมาระลึกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหา นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ            

 กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งมาหากู นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ                              

 กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะท

 กูมาระลึกถึงฝูงชนก็รักกูอยู่ทั่วหน้าเท่าแผ่นฟ้าและพื้นดิน นะมะพะทะ

 เหมือนช้างรักงา เหมือนปลารักน้ำ นะมะพะทะ

 เข้าในนาก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคะนึงหาอยู่ทุกทิวา และ ราตรี

 อิติลิตัณหา ชูชะโก โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เอหิกรณีโยธาโต นะลิติอิติมานิมามา"

( หรือบทย่อก็ว่า "สุนะโมโล ๙ จบ" แล้วอธิฐานตามที่เราปราถนา )

The 43-year-old boy magpie Elf White Gold lowercase Father Sakorn Wat Nong Krap.

Prices moved steadily Before storage than this Magpie powder Pediatric lowercase. White Gold Father Sakorn Wat.

Nong been out 43 years, is building three versions of the measure is the only model in this scale pastor mixing mustard with me.

Recent experience lot of The price is not a force that should keep it. Future prices

Moving up to the next have a collection of sacred objects. It's clear

Recent elf child Father Sakorn cuisine prepared according to Tim. Measure Powder Laharnrai include the following.

1. Powder Infant Luang Pu Tim.

2. The least popular powder

3. Powder's most popular

4. powder Sboeelืad

5. powder form precious gold

6. Great powder

7. Powder God's Niorch

8. Warm powder Lum

9. Ptmag powder and flour conjured Pastor Mustard.

Information on the construction magpie powder Pediatrics at Temple building itself is as follows.

First 30 years

38-year-old second-generation (Special Edition).

43-year-old third-generation (celebrating 63 years in the photo).

4 46 years (the linen).

Version 5 of 51 (final version).

Spell Holy Father Sakorn magpie

I finished Module 3

"Does the sky revive Tani

The man's face is pretty but Ma Pa pan.

My arm is pretty Vishnu's Ma Pa pan.

My body is a beautiful sunset that Ma Pa pan.

Beauty is power, I think Ma Pa Tha Prachan

Girl in heaven, I is not seen my Ma Pa pan.

It was reminiscent of the serpent and the swan was not forgotten cave booths Ma Pa pan.

I had forgotten to commemorate Maha Sena pedestal bed that Ma Pa pan.

I had remembered the young chicks ran up to me, I do Pa pan.

I had remembered the maid had forgotten my mother Ma Pa pan.

Remember the girl I was fascinated Ma Pa pan.

Then remembered I had forgotten Thailand Devi Ma Pa's my prayer.

Remember the crowd loved me across the face as the sky and the ground, but Ma Pa pan.

Like an elephant's tusks I love the water like a fish Dalai Lama Pa.

I forgot to put in Rice did not swallow a sob in the throat to contemplate all the daytime and evening.

Cliff Martinez's passion Shusha Gomorrah Please elaborate Buddhist Martha welcomed him affectionately S. Lahiri's civil case. Lift Haiti's new Optima comes in. "

 

(Or a statement that "Mr. Molotov's ninth over," I pray that our wishes).

号码5959111可用

这位43岁的男孩喜鹊精灵白金小写父亲Sakorn笏农Krap。

价格稳步感动 存储比在此之前 喜鹊粉儿科小写。白金父亲Sakorn笏。

侬出过43岁,正在建设的措施三个版本在这个规模牧师混合芥末同我的唯一模式。

最近的经验很多 价格是不应该保持它的力量。未来价格

移动到下一个有神圣的对象的集合。很明显

最近的小精灵孩子父亲Sakorn美食根据备添。测量粉末Laharnrai包括以下内容。

1.粉末婴儿銮浦添。

2.最不受欢迎的粉

3.粉末最受欢迎

4.粉Sboeelื广告

5.粉末状宝贵的金子

6.大粉

7.散神的Niorch

8.暖粉绥

9. Ptmag粉和面粉恳求牧师芥末。

上寺的建筑施工喜鹊粉儿科信息本身如下。

前30年

38岁的第二代(特别版)。

43岁的第三代(庆祝63岁照片)​​。

446年(亚麻)。

51(最终版)第5版。

法术圣父Sakorn喜鹊

我完成了模块3

“难道天上复活谷。

男人的脸是漂亮,但马扒锅。

我的胳膊很毗湿奴的马霸锅。

我的身体是一个美丽的夕阳,马云霸平移。

什么是月亮的美马霸盘的效果。

女孩在天堂,我是没有看到我妈扒锅。

这让人想起蛇和天鹅不会被遗忘的洞穴亭马扒锅。

我忘了纪念诗塞纳底座的床,马扒锅。

我猛然想起了年轻的小鸡跑到我面前,我扒锅。

我猛然想起女佣已经忘了我的母亲马扒锅。

还记得我着迷马霸泛女孩。

我就想起忘了泰国德维马霸的我的祷告。

记住人群爱我整个面部的天空和地面,但马云扒锅。

像大象的象牙 我喜欢像鱼达赖喇嘛霸水。

我忘了放 赖斯没有在喉咙吞抽泣去思考所有的白天和晚上。

崖马丁内斯的激情舒沙蛾摩拉请详细说明佛教玛莎欢迎他亲切地S.拉希里的民事诉讼案。提起海地的新舰进来“。

(或者声明说:“莫洛托夫先生的第九结束了,”我祈祷我们的愿望)。

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม608,975 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,250 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก