lnwshop logo

พระขุนแผนพรายจินดามณีหลวงพ่อสาคร เนื้อว่านดอกทอง

พระขุนแผนพรายจินดามณีหลวงพ่อสาคร เนื้อว่านดอกทอง
พระขุนแผนพรายจินดามณีหลวงพ่อสาคร เนื้อว่านดอกทอง thumbnail 1พระขุนแผนพรายจินดามณีหลวงพ่อสาคร เนื้อว่านดอกทอง thumbnail 2
รหัสสินค้า 5959129
หมวดหมู่ หลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร Lp Sakorn, Lp Tim wat Lahanrai
ราคา 10,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 พ.ค. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
NO.5959129
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

Number 5959129  Available

พระขุนแผนพรายกุมาร พรายจินดามณี เนื้อว่านดอกทอง ตะกรุดทองแดงคู่       

จากตำนาน ขุนแผนพรายกุมาร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ สู่ ศิษย์เอก หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ พระขุนแผนผง

พรายกุมาร ของหลวงพ่อสาคร ที่สร้างตามตำรับหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ผสมผงพรายกุมาร ของหลวงปู่ทิม วัดละ

หารไร่ ที่มีราคาเช่าบูชาสูงและหายาก ลูกศิตย์ต่างประเทศ เช่าไปบูชาก็มาก เพราะจะกล่าวถึงพุทธคุณพระ

ขุนแผนหลวงพ่อสาครนั้น เห็นจะครอบจักรวาล เด่นๆ ชัดๆ ก็คือ เมตตามหานิยม ใครเห็นก็นิยมชมชอบ มีสง่า

ราศี เข้าหาผู้ใหญ่ก็เอ็นดูและเมตตา มวลสารหลักจะเป็นผงพรายกุมาร รับมอบจากหลวงพ่อสาคร พุทธคุณครอบจักรวาล

หลวงปู่ทิม ท่านเสกกำกับไว้ให้อย่างดีแล้ว รับมอบจากหลวงพ่อสาครและนำมาผสมว่านและผงต่างๆ เป็นชนวนหัวเชื้อ

ได้แก่ ผงดิน 7 โป่ง เด่น โชคลาภป้องกันภัย ว่านสบู่เลือด เด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาด ว่านดอกทอง เด่น

ทางด้านเมตตามหานิยม และว่าน 108 ชนิด เน้นว่านโภคทรัพย์ เด่นทางด้านโชคลาภค้าขาย ผงธูปหลักเมือง

เชียงใหม่ ผงบูชาครู ผงพุทธคุณ ผงพุทธคุณฤษี ผงเกษรอธิฐาน 108 และผงหายากเช่น ผงงาช้าง ว่านจักจั่น

พระขุนแผนที่ฝังตะกรุดสาริกา ซึ่งผ่านการปลุกเสกด้วยคาถาสาริกา ก็เป็นตำหรับของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

พระขุนแผนที่ฝังพลอย ก็หมายถึงโชคลาภเงินทอง ซึ่งพลอยก็ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อสาครเช่นกัน

นับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การบูชา เมตตามหานิยมสูงยิ่ง เสริมเพิ่มบารมีมหาอำนาจ เป็นมหาเสน่ห์ทาง

เพศตรงข้าม  ค้าขายโชคลาภไม่ขาดสาย..

คาถาพระขุนแผนหลวงพ่อสาคร

นะโม ๓ จบ

"โอมสิทธิฟ้าฟื้นเจริญศรี

 หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ                                            

 แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ

 กายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ                                      

 ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ

 สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ                    

 กูมาระลึกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหา นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ            

 กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งมาหากู นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ                              

 กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล นะมะพะทะ

 กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะท

 กูมาระลึกถึงฝูงชนก็รักกูอยู่ทั่วหน้าเท่าแผ่นฟ้าและพื้นดิน นะมะพะทะ

 เหมือนช้างรักงา เหมือนปลารักน้ำ นะมะพะทะ

 เข้าในนาก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคะนึงหาอยู่ทุกทิวา และ ราตรี

 อิติลิตัณหา ชูชะโก โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เอหิกรณีโยธาโต นะลิติอิติมานิมามา"

( หรือบทย่อก็ว่า "สุนะโมโล ๙ จบ" แล้วอธิฐานตามที่เราปราถนา )

The magpie elf child elf Mani meat that slut. Another pair copper

Legend of magpies elf boy Tim Wat Lahan Rai to Luang Sakhon Wat Nong student received the magpie powder.

Elf Child Father Sakorn Created by inventor Tim Wat Lahan Rai mix powder Pediatrics. Luang Pu Tim Wat percent

Divide Ranch is offering high rental prices and scarce. The sharp foreign Bay It is offering to rent Not to mention the grace

Khun Luang Sakhon that Featured are the universal clearly is towards immortality seen it popular with elegance.

Leo was kind and compassionate toward adults. The main material is a powder that child. Given by Father Sakorn universal grace

Tim thou cast into the well. Given by Father Sakorn and mix the powder and various. As leavening slate

Highlights include ground powder 7 bulging fortune defense. That Sboeelืad The dominant party that slut dominant invulnerable.

The Mercy popular and that 108 species on that wealth. Highlights of luck trading Incense powder cities

Mai offering teachers powder, powder, powder grace grace Impressionism powder Gaysorn allusions powder and 108 rare as ivory powder that cicadas.

The magpie is Takrud Sarika. Which were chanted spells with Sarika. It is an authentic Luang Pu Tim Wat Lahan Rai.

The magpie embedded stones It means a windfall of money. This gem was through the eyes of Father Sakorn as well.

This is the most sacred object that deserves to be worshiped. Mercy popular higher Glory extra powers The great charm

Heterosexual trade windfall uninterrupted ..

Spell Holy Father Sakorn magpie

I finished Module 3

"Does the sky revive Tani

The man's face is pretty but Ma Pa pan.

My arm is pretty Vishnu's Ma Pa pan.

My body is a beautiful sunset that Ma Pa pan.

Beauty is power, I think Ma Pa Tha Prachan

Girl in heaven, I is not seen my Ma Pa pan.

It was reminiscent of the serpent and the swan was not forgotten cave booths Ma Pa pan.

I had forgotten to commemorate Maha Sena pedestal bed that Ma Pa pan.

I had remembered the young chicks ran up to me, I do Pa pan.

I had remembered the maid had forgotten my mother Ma Pa pan.

Remember the girl I was fascinated Ma Pa pan.

Then remembered I had forgotten Thailand Devi Ma Pa's my prayer.

Remember the crowd loved me across the face as the sky and the ground, but Ma Pa pan.

Like an elephant's tusks I love the water like a fish Dalai Lama Pa.

I forgot to put in Rice did not swallow a sob in the throat to contemplate all the daytime and evening.

Cliff Martinez's passion Shusha Gomorrah Please elaborate Buddhist Martha welcomed him affectionately S. Lahiri's civil case. Lift Haiti's new Optima comes in. "

 

(Or a statement that "Mr. Molotov's ninth over," I pray that our wishes).

号码5959129可用

喜鹊小精灵孩子精灵玛尼肉那个贱人。另一对铜

喜鹊小精灵男孩蒂姆·屈拉汉清莱銮寺厝侬学生收到传说喜鹊粉末。

精灵儿童父亲Sakorn 发明家蒂姆·屈拉汉清莱混合粉儿科创建。銮浦添百分之寺

分割牧场是提供高租赁价格和稀缺。锋利的外国湾 它是提供给租 且不说恩

坤銮厝说 展出的还有通用显然是走向不朽看到它流行的优雅。

狮子座是那种朝成人体恤。其主要原料是一种粉末那个孩子。鉴于父亲Sakorn 普遍的恩典

蒂姆此地投入井。由父亲Sakorn给出混合粉及各种。作为膨松板岩

亮点包括研磨的粉末7鼓鼓的财富防御。这Sboeelื广告 一方霸主那个贱人主导无懈可击。

慈悲流行和108种的财富。运气交易亮点 沉香粉城市

麦老师提供粉,粉,恩上加恩印象派粉Gaysorn购物中心典故粉和108罕见的乳白色粉末的蝉。

喜鹊是Takrud莎莉嘉。这是高呼法术与莎莉嘉。这是一个真实的銮浦添屈拉汉清莱。

鹊嵌入的石头 这意味着钱意外的收获。这是宝石通过父亲Sakorn的眼睛为好。

这是最神圣的对象,值得被崇拜。观音高人气 荣耀额外的权力 巨大魅力

异性贸易暴利不间断..

法术圣父Sakorn喜鹊

我完成了模块3

“难道天上复活谷。

男人的脸是漂亮,但马扒锅。

我的胳膊很毗湿奴的马霸锅。

我的身体是一个美丽的夕阳,马云霸平移。

什么是月亮的美马霸盘的效果。

女孩在天堂,我是没有看到我妈扒锅。

这让人想起蛇和天鹅不会被遗忘的洞穴亭马扒锅。

我忘了纪念诗塞纳底座的床,马扒锅。

我猛然想起了年轻的小鸡跑到我面前,我扒锅。

我猛然想起女佣已经忘了我的母亲马扒锅。

还记得我着迷马霸泛女孩。

我就想起忘了泰国德维马霸的我的祷告。

记住人群爱我整个面部的天空和地面,但马云扒锅。

像大象的象牙 我喜欢像鱼达赖喇嘛霸水。

我忘了放 赖斯没有在喉咙吞抽泣去思考所有的白天和晚上。

崖马丁内斯的激情舒沙蛾摩拉请详细说明佛教玛莎欢迎他亲切地S.拉希里的民事诉讼案。提起海地的新舰进来“。

(或者声明说:“莫洛托夫先生的第九结束了,”我祈祷我们的愿望)。

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม612,480 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด402,905 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท15 ส.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก