lnwshop logo

พระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม Sold out

พระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม Sold out
รหัสสินค้า 5959137
หมวดหมู่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม Lp Yeam, Lp Tae wat Sam ngan
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 2 เม.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

Number  59591357  Sold out ลูกค้าเช่าไปแล้วครับ

พระขุนแผน รุ่นแรก หลวงพ่อเต๋ หลังยันต์ มะ เล็ก หายาก
หลวงพ่อเต๋ คงทอง พระเกจิผู้สร้างกุมารทอง ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ท่านได้สร้างพระขุนแผน รุ่นแรก หลังยันต์มะ ไว้เมื่อราวปีพ.ศ.2484 
เพื่อแจกจ่ายทหารไทย ที่ไปรบในคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามอินโดจีน ซึ่งทหารไทยที่ได้รับพระขุนแผนหลวงพ่อเต๋ ล้วนอยู่รอดปลอดภัยกลับมาทุกคน จึงเป็นที่มาของสมญานาม ว่า “พระขุนแผนอินโดจีน” ส่วนขั้นตอนในการสร้างพระขุนแผนรุ่นแรกนั้น หลวงพ่อเต๋ ท่านได้นำดินมวลสาร ที่ใช้ในการสร้างกุมารทองรุ่นแรก อันได้แก่ดิน7ป่าช้า,ดิน7โป่ง,ดิน7ท่า, ดิน7สวน,ดิน7ไร่,ดิน7นา,ไคลเสมา7ไคล, ฯลฯ เถ้าอังคาร และกระดูกของคนตาย เพื่อหวังผลให้ผู้นำไปใช้ สัมฤทธิ์ผลได้เร็ว และแรง อันเกิดมาจากอนุภาพความเฮี้ยน ของวัตถุมวลสารอาถรรพ์ต่างๆ นำมาดัดแปลงสร้างเป็นพระเครื่อง โดยใช้หินสบู่ มาแกะเป็นบล๊อกแม่พิมพ์ ลักษณะพิมพ์ทรง เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว เป็นเส้นซุ้มคู่ มีอยู่ด้วยกัน 2.พิมพ์ คือ 

1. พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วมีกุมารทอง (พิมพ์กรรมการ) 

2. พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วไม่มีกุมาร 

ด้านหลังพระขุนแผนใช้แผ่นไม้แกะ เป็นยันต์"มะ" (เป็นตัวอักษรนูน) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อจะกดเนื้อให้แน่น สีเนื้อดิน มีอยู่หลายสี ชมพู,ส้ม,แดง,น้ำตาล สีเหล่านี้ เกิดมาชั้นตอนการเผานั่นเอง ส่วนเนื้อดินสีดำ จะเป็นเนื้อพิเศษ ที่หลวงพ่อเต๋ นำคัมภีร์ใบลานที่ชำรุดผุพังมาเผาไฟจนเป็นขึ้เถา แล้วผสมลงไปด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล จำนวนการสร้างพระขุนแผนอินโดจีนรุ่นแรก หลังยันต์มะ ทั้ง2พิมพ์ ไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ฯ

***คาถาพระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม จ.นครปฐม*** 

ตั้งนะโม 3 จบ นึกถึงหลวงพ่อเต๋ แล้วกล่าวคาถา ว่า
"สุ-นะ-โม-โล/นะ-โม-พุท-ธา-ยะ/เอ-หิ/มะ-มะ/สุ-นะ-โม-โล/โม-โล-สุ-นะ/
นะ-โม-พุท-ธา-ยะ/นะ-มะ-พะ-ทะ/นะ-มา-มิ-หัง" ฯ

::เคล็ดลับวิธีใช้ พระขุนแผนอินโดจีน หลวงพ่อเต๋ :: หากจะใช้จีบหญิงสาว มีอุปเท่ห์ดังนี้ ท่านให้ห้อยพระแบบกลับหัว คือเอาฐานพระไว้บนยอดเอาองค์พระไว้ล่าง (ต้องทำห่วงพิเศษที่ใต้ฐาน เอาไว้สำหรับห้อยกลับหัวนะครับ) เมื่อพานพบประสบพักต์หญิงสาวที่ต้องตา ก็ให้ทดลองกระทำดู สาวไหนแม้ไม่เคยชายตามอง ไม่เคยยิ้มให้ จะได้เห็นรอยยิ้มอันเป็นมิตรไมตรีตอบกลับมาแล ฯ

 

Pastor Gold Toe continued the pundits who create gold. That is popular in Thailand. He made the magpie when I first tattoo after about the year.. 2484. TMB to distribute The time to fight in the Pacific War. Or Indochina War The military has been the pastor magpie Leyte. All survive to everyone. Is the origin of the nickname "the magpie Indochina" The process of building the magpie was the father Toe you have taken soil mass. Gold is used to create the first version. Including 7 cemetery soil, soil bulging 7, 7 Waterfront soil, garden soil, seven, seven acres of land, the soil was 7, 7 Crichton Crichton parapet, etc., Ashes to Ashes and bones of the dead. To aspire to be leaders. Fast and effective strength deriving power from Mother. The mystery of the Mass Adapted to create amulets The Soapstone Carved a block mold. He looks Print Buddha is seated Buddha inside the arch Ruankaew. A double line of arches 2. There are a print.

1. Type A facade Ruankaew gold. (Type of)

2. No child Ruankaew printing kiosks

Take a piece of wood behind the magpie. The Talisman "Ma" (the embossed letters) to symbolize. And to firmly press the flesh-colored clay in several colors, pink, orange, red, brown, these born-step burning itself. The ground beef in black A special meat The pastor Toe Bring Bible leaves damaged decay until the fire is put vines. Then mixed with For the prosperity The number of building the trogon Indochina first tattoo after I typed the two states not known for certain.

*** Spell the magpie Indochina pastor Ter the three Nakhon Pathom. ***.

Even started thinking about finishing my third Leyte. Then says that spells

"Su - I - Motorola - Lodi / I - Mo - O - Nathan - Ya / A - Lehi / Ma - Ma / dog - I - Motorola - Lo / Mo - Barcelona - random - like /I - Mo - O - Nathan - Ya / I - I - Pa - pan / I - I - or - Pahang "states.

:: Tips Help The magpie Indochina pastor Ter :: To make a girl. There are Aupetehs Give him hanging upside down. It is based on the amount taken by the Lord. (Have to do the extra base. I hung upside down for me) when the encounter was the girl's room to look at. Try to see it done Do not even Leer. Never smile Could see the smile and the friendly response.

 

牧师金脚趾谁继续创造黄金专家。这在泰国很受欢迎。他做了喜鹊时,我的第一个纹身大约一年以后。2484。TMB分发 的时间在太平洋战争中战斗。或印度支那战争 军方已经牧师莱特喜鹊。所有生存的每一个人。是绰号的由来“喜鹊印度支那”建设喜鹊的过程是你采取土体的父亲言听计从。黄金被用来创建的第一个版本。包括7个公墓的土壤,土胀7,7海滨土,菜园土,七,七亩土地,土壤是7,7克莱顿克莱顿护栏等,烟灭和白骨。要立志成为领导者。快速有效的力量来自母亲导出功率。大众之谜 适合用于创建护身符 该鸡血石 刻块模具。他看起来打印 佛陀坐佛拱Ruankaew内。拱双线 2.有打印。

1. A型门面Ruankaew黄金。(类型)

2.无子Ruankaew打印亭

拿一块喜鹊后面的木头。护符“马”(压纹字母)来象征。并用力按下肉色粘土几种颜色,粉红色,橙色,红色,棕色,这些出生步燃烧本身。黑色的碎牛肉 一个特殊的肉 牧师脚趾 圣经带叶受损衰减,直到火被放在葡萄。然后用混合 为繁荣 建立咬鹃印度支那第一个纹身后,我打了一定的不知道这两个国家的数量。

***拼写喜鹊印度支那牧师泰尔三佛统***。

甚至开始思考整理我的第三个莱特。然后说,法术

“苏 - 我 - 摩托罗拉 - 洛迪/我 - 莫 - O - 内森 - 雅/ A - 莱赫/马 - 马/狗 - 我 - 摩托罗拉 - 低/莫 - 巴塞罗那 - 随机 - 样/。我 - 莫 - O - 内森 - 雅/我 - 我 - 帕 - 泛/我 - 我 - 还是 - 彭亨“状态。

::提示帮助 喜鹊印度支那牧师泰尔::让女孩。有Aupetehs 给他倒挂。它是基于由主采取的量。(必须做额外的基地。我倒悬我)当遇到被女孩的房间去看看。试试,看看它做 甚至不阅读。从来不笑 可以看到微笑和友好的回应。

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก