lnwshop logo

ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน หลวงพ่อกอย

ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน หลวงพ่อกอย
ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน หลวงพ่อกอย thumbnail 1ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน หลวงพ่อกอย thumbnail 2
รหัสสินค้า 5959020
หมวดหมู่ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ Lp Kuay wat Khao din tei
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 24 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

Number 5959020   Sold out  ลูกค้าเช่าไปแล้วครับ

มวลสารที่นำมาจัดสร้าง

1. ผงสาวสามหมู่บ้าน เป็นผงมหาเสน่ห์ยาแฝดเป็นผงที่หายากที่สุด

2. ผงมือของต้นตำลึง เป็นของอาถรรพณ์ เด่นในเรื่องการเกาะเกี่ยวผูกมัดจิตผูกมัดใจ คิดถึงเรา รักเราอย่างแน่นหนา เหมือนต้นตำลึง

3. ผงไม้ไก่กุ๊ก คือไม้ที่อยู่ติดดินแล้วไก่ตัวผู้ก็เอาจะงอยปากจิกลงไป แล้ว ส่งเสียงกุ๊กๆ ไม้ที่ไก่จิก หรือ ไม้ไก่กุ๊ก นี้เป็นของอาถรรพณ์

เด่นในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์ ที่ไก่ตัวผู้ใช้ไม้ไก่กุ๊ก หลอกล่อไก่ตัวเมีย เพื่อให้สมหวัง

4. ว่านเครือเถาหลง เป็นคน หรือ สัตว์ ที่เข้าใกล้จะหลงในป่าจุดนั้นจนตาย หาทางออกไม่เจอ โบราณถือว่าเป็นของอาถรรพณ์วิเศษ

สุดยอดทางเสน่ห์มหางวยงง

5. ผงม้าเสพนาง

6. ผงนางอกแตก

7. ผงพญาเทครัว

8. ผงว่านดอกไม้ทอง ว่านดอกไม้ทองที่นำมาสร้างเป็นว่านที่อยู่ในป่าลึกที่ได้มาจากเทือกเขาแถบ จ.เลย อยู่ในเขตป่าดงดิบ เป็นยอด

ว่านมหาเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมทั้งตัวผู้ และ ตัวเมีย หัวของว่านจะมีลักษณะคล้ายวัยวะเพศชาย และ เพศหญิง ขณะออกดอกจะมีกลิ่น

หอม ใครได้กลิ่นมักจะมีความกำหนัด กำเริบเสริบสัน ไม่สามารถหักห้ามใจได้ เวลาไปหาว่านต้องใช้ผ้าปิดจมูก เอาถุงพลาสติกคลุม

ช่อดอกรัดห่อคลุมไว้ให้ดอกแห้ง จึงนำมาบดถือว่าเป็นของมหาเสน่ห์ชั้นสุดยอด และ หายาก

9. ผงไม้วัวลืมคอก เป็นไม้อาถรรพณ์ เมื่อวัวเจอไม้จะคลอเคลียไม่ยอมห่างทั้งวันทั้งคืน ไม่ยอมกลับคอก โบราณถือว่าเด่น ในด้าน

มหาเสน่ห์สุดๆ

จากนั้นหาฤกษ์งามยามดี เป็นยามแห่งเมตตามหาเสน่ห์ ปลุกเสกมวลสารทั้งหมด เป็นเวลา 7 ราตรี แล้วนำผงอาถรรพณ์ดังกล่าวมา

กดพิมพ์ เป็นรูปขุนแผน สาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน แล้วฝังตะกรุดอิตถีนารี และ ท่านได้นำมาปลุกเสกแยกเดี่ยว จากวัตถุมงคล

ชิ้นอื่นๆ ด้วยมนต์คาถาสาวสามหมู่บ้าน มนต์เสน่ห์พญาเทครัว มนต์เสน่ห์นางอกแตก มนต์เสน่ห์ม้าเสพนาง มนต์เสน่ห์เทพรัญจวน

แล้ว นำมาอาบน้ำมันพรายมหาเสน่ห์ ที่หุงโดยสาวพรหมจรรย์ 3 คน 3 หมู่บ้าน ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านฯ ของ หลวงพ่อกอย ขณะนี้ได้

รับความนิยมสูงสุด ทั้งมวลสารวิธีการจัดสร้าง และ ปลุกเสก หลวงพ่อกอย ท่านย้ำว่า ของๆท่านปลุกเสกให้เต็มที่ และ แรงสุดๆ

สำหรับท่านที่ชอบของแรงไม่ควรพลาด

คาถาภาวนา 3 จบ

นะจุมจุม โมจุมจุม พุทจุมจุม ยะจุมจุม จุมจุมสวาหะ นะเมตตา ปันจะพุทา นะมามิหัง เมตตากรุณา.

Mass spectrometry is used to build

1. Powder three village girls Powdered great charm philter powder rarest.

2. Powder of the gourd As of the paranormal Featured on the island about commit spiritual bond that we miss our loved tightly. Like the gourd

3. Cook chicken powder, wood is wood that is on the ground, then took a rooster pecking beak into the ring Ku๊kๆ wood or wood hen pecking chickens cluck of the paranormal.

Featured in Mercy charm The wooden rooster chicken cooks. Cod hen In order to fulfill

4. genealogies vine struck as people or animals that are lost in the woods near that point until his death. I do not find a solution Ancient considered paranormal magic

The great charm of Gwigg

5. Mrs. powder substance

6. Powder Mrs. Blow

7. Powder King Etcraw

8. powder with gold flowers That golden flower that is used to create a jungle in the mountains of the province. It is located in a rainforest peak.

That's wonderful charm both male and female heads that will resemble the old sacristy, male and female, as flowering smells.

I have always had a sweet smell of sexual desire. Aggravated confiscation ridge line Repression can not be Time to take that mask. A plastic bag

Bouquet band wrapping the flowers dry. The ground floor is a culmination of great charm and rare.

9. Forget cow paddock wood powder Wood paranormal When the cows come across will not snuggle away the day and night. Refused to foldAncient considered dominant in

The most attractive

Then look auspicious. A guard of Mercy charm Mass chanted all night for seven and then came the magic powder.

The printing press was a magpie The village's three water wells same Takrud lady slipper, and then you have to consecrate the single object.

Other pieces with a spell of three villages. Paya charm Etcraw The charming Mrs. Blow She charms horse abuse I yearn charm

Then Ngmamanpornri a great charm. The paper by three virgins, the three young magpies village three villages of the father of now.

Most popular The mass spectrometry method of creating and chanted father of all the people chanted, stressing that the full force and even more.

For those interested in the strength not to be missed.

Spells pray three finish

It Jum Jum Jum Jum module output Jum Jum Jum Jum Jum her capacity at the kindness Swaha's share will not be put into service Pahang benevolence.

号码5959020售完客户租来的。

质谱是用来建立

1.粉末三村女孩 粉状的巨大魅力魔药粉稀有。

2.丝瓜粉 由于超自然的 精选岛内有关承诺,我们想念我们紧紧爱精神纽带。像葫芦

3.库克鸡粉,木材木是在地面上,然后把一只公鸡啄喙成环辜๊ķๆ木材或木母鸡啄食的鸡超自然的咕咕。

精选慈悲魅力 木制的公鸡鸡厨师。鳕鱼母鸡 为了满足

4.家谱藤袭击作为在接近该点,直到他去世的树林里迷路人或动物。我没有找到一个解决方案 古认为超自然的魔力

Gwigg的巨大魅力

5.粉末物质夫人

6.吹粉夫人

7.散景Etcraw

8.粉金鲜花 用于创建在全省山区丛林那金色的花。它坐落在热带雨林高峰。

这是美妙的魅力男性和女性的头部,将类似于旧圣器收藏室,男性和女性,开花气味。

我一直有性欲的馨香。没收加重脊线 压制不能 时间采取的面具。一个塑料袋

花束带包装的花干。一楼是一个巨大的魅力和罕见的一个巅峰之作。

9.忘记牛围场木粉 木超自然 当奶牛遇到不会依偎走一天一夜。拒绝折 古考虑中占主导地位

最吸引人的

然后看吉利。观音魅力后卫 群众高呼了一夜七随后而来的魔粉。

该印刷机是喜鹊 村里的三大水井相同 Takrud女士拖鞋,然后你有奉献的单一对象。

其他作品有三个村的咒语。巴耶利魅力Etcraw 迷人的夫人吹 她的魅力马滥用 我向往的魅力

然后Ngmamanpornri一个巨大的魅力。由三个处女的论文中,三位年轻的喜鹊村现在的父亲的三个村庄。

最受欢迎 创建的质谱法和所有的人高喊父亲高喊,强调力量十足,甚至更多。

对于那些有兴趣的力量不容错过。

法术祈祷3完成

它Jum的Jum的Jum的Jum的模块输出Jum的Jum的Jum的Jum的Jum的她在善良Swaha的份额容量将不投入使用彭亨仁。

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก