lnwshop logo

พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย Sold out

พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย Sold out
พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย Sold out thumbnail 1พระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย Sold out thumbnail 2
รหัสสินค้า 5959042
หมวดหมู่ หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ Lp Kuay wat Khao din tei
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 24 ส.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

Number 5959042   Sold out  ลูกค้าเช่าไปแล้วครับ

ขุนแผนพรายกุมาร  รุ่นเก้าโกศ หลวงพ่อกอย วัดบึงเก่า(วัดเขาดินใต้) จ.บุรีรัมย์

มวลสารที่นำมาสร้าง ประกอบด้วยว่านตระกูลต่าง ๆ และชนวนอาถรรพ์เก้าโกศ

1. ว่านตระกูลกวัก ว่านเศรษฐีเรือนใหญ่ ว่านเศรษฐีเรือนแก้ว ซึ่งบันทึกไว้ในตำราสมุดข่อยดบราณ กล่าวไว้ว่ามีอานุภาพ

ทางด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม 

2 . ว่านตระกูลเสน่ห์จันทร์ ประกอบด้วย เสน่ห์จันทร์ขาว เสน่ห์จันทร์แดง ฯลฯ จะเด่นทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็น

ที่รักเมตตาแก่ผู้พบเห็น โบรารณใช้ทำนางกวัก ค้าขายดี มีโชคลาภ

3. ว่านตระกูลเศรษฐี อานุภาพให้คุณทางด้านลาภผล เงินทอง โบราณกล่าวว่าผู้ใดได้ครอบครอง จะเจริญด้วยฐานะ

บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ ข้าทาสบริวาร จัดเป็นตระกูลว่านที่นิยมอย่างยิ่ง โบราณมักจะนำมาปลูกไว้ในกระถางที่มีค่า เช่น

กระถางลายคราม

ชนวนเก้าโกศประกอบด้วย 1.น้องชาดำเย็น ตายด้วยโรคเครียดผูกคอตายจากบ้านผือ 2.โกศน้องจ๋าตายด้วยอุบัติเหตุรถ

ชนจากบ้านผือ 3.โกศน้องตรีตายด้วยโรคท้องมารจากบ้านผือ 4. โกศน้อฝนจมน้ำตายจากบ้านผือ 5.โกศน้อยคอยตาย

ด้วยโรคชักลมบ้าหมูจากหนองหาน8.โกศน้องแก้วมตายด้วยไข้เลือดออกจากเพ็ญ 9. โกศน้องพิมตาตายด้วยโรคห้อบหือ

จากเพ็ญ(ชนวนทั้งหมดนี้ได้มาจากอาจารย์กำชัยซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายฆาราวาสเป็นผู้ถวายให้กับหลวงพ่อเพื่อสร้างบารมี

ให้กับตัวอาจารย์เองและน้อง ๆ ที่ได้โกศมาทั้ง 9 คนด้วย รวมั้งรุ่นแรกและรุ่นนี้ด้วย และบุญกุศลในครั้งนี้ขออุทิศให้กับ

น้องทั้ง 9 คนด้วยขอให้ดวงวิญญาณของน้องทั้งหมดจงประสบสุข อยู่ในทิพย์วิมานชั่วนิจนิรันดร์ กาลด้วยเทอญ ทั้งนี้ขอ

ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ของน้อง ๆ ทั้งหมดและรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้คแนะนำซึ่งอันได้มาของโกศทั้งหมดด้วย

พุทธคุณ ผงพรายกุมารเก้าโกศ มีความวิเศษในด้านค้าขาย เรียกเงินเรียกทอง ให้มีโชคมีลาภ ให้พกติดตัวหรือบูชาไว้

ที่ร้านค้าหรือที่บ้านก็ได้ อธิฐานขอตามจปารถนา จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา ร้านค้า หรือบ้านเรือนจะมีเงินใหลมาเทมา

ไม่ขาดสาย เป็เสน่ห์มหานิยมเยริญด้วยโภคทรัพย์เป็นที่สุด

คาถาพระขุนแผนพรายกุมาร 9 โกศ

นะโม 3 จบ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะ ตังวา มะณีวา

ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา เอหิ เอาหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

Recent versions of the elven child nine urns father of a former swamp (he was under Measure) e. Ram.

Mass spectrometry is used to create That family consists of slate and nine mystical urn.

1. That the family beck That millionaire great house That millionaire Ruankaew Which is recorded in the Book Koi textbooks at the library. Said mass

The windfall towards immortality.

2. That family includes attractive Esnehshantrskaw Monday. Esnehshantrsแdg etc. will be featured in the attraction towards immortality.

The compassion to witness Bora equipment used for trade Nagkwank good fortune.

3. That a rich family You might give the windfall money, said the ancient one was occupied. With a flourish

Abundant wealth, slaves were a family that was extremely popular. Ancient usually planted in pots are like.

porcelain pots

Slate includes nine urns 1. Black tea's cold Stress disorder die by himself from Phu. 2. urn brother die by accident.

3. urn from the Phu My's disease die by the devil from Phu 4. urn nut rain drowned from Phu. 5. die a little urn

With Seizures epilepsy from 8. Han's glass urn with the death from dengue Pen 9. urn Pym's eye disease die by HM the race.

The FIL (slate all comes from the teachers of the faculty Gumchai Jara Rivas is dedicated to the father to pursue.

To the teachers and siblings who have both urn nine people associated with the first and with me. And merit in this highly devoted.

Ask all nine people with all my soul shall be blessed. In Tipviman eternally upon Etay with the request.

Thank your father and your mother, sisters and all those involved, including that which has been introduced to all of the urn.

Grace powder Pediatrics nine urns. There is magic in the trade Gold to silver With luck, fortune To carry them or worship

At the store or at home. Pray as the please. To the prosperity of our souls shops or houses will have to come pouring in.

Consistently attracted great popularity into Gaye's problem with the most wealth.

The elven magic magpie Pediatrics 9 urn.

I finished Module 3

I'm there for Lapa's comments reflected input Marathas said Nat abscesses, wah wah nee Ma whether the erosion.

 

Methodism bitch that I despise auto wah wah tank S. Lahiri Lahiri's take on the criticism has come not merely Blanca Mami Pahang.

号码5959042售完客户租来的。

精灵孩子9父亲骨灰坛前沼泽的最新版本(他是下测量)即拉姆。

质谱用于创建 这家由石板和九个神秘瓮。

1,家庭贝克 那百万富翁大房子 那百万富翁Ruankaew 这是记录在库中的图书锦鲤的教科书。群众说

对不朽的意外之财。

2.家族包括有吸引力Esnehshantrskaw周一。EsnehshantrsแDG等将朝着不死的吸引力展出。

爱心见证 用于贸易Nagkwank好运宝来装备。

3.一个富有的家庭 你可以给暴利的钱,说古代人被占用。一个蓬勃发展

丰厚的财富,奴隶是一个家庭,是极受欢迎。古代通常种植在花盆等。

瓷花盆

板岩包括九个骨灰盒 1.红茶的冷 应激障碍由自己从富死亡。2.瓮弟弟死于意外。

3.从富美病从富瓮4.雨水螺母模具魔鬼瓮从富淹死。5.模具有点瓮

与通过HM登革热笔9瓮皮姆的眼病模具死亡竞赛8大族玻璃瓮发作癫痫。

费尔(石板都来自教师Gumchai加拉里瓦斯的老师是献给父亲的追求。

为了谁与第一和我相关的两个骨灰盒九人老师和兄弟姐妹。和优点在这个高度投入。

要求所有九人与所有我的心祝福。在Tipviman永远在Etay该请求。

谢谢你的父亲和你的母亲,姐妹和所有参与,其中包括已被引入到所有的骨灰盒。

格雷斯粉儿科9瓮。有魔法的贸易 黄金白银 如果运气好,运气 为了完成他们或崇拜

在商店或在家里。祷告请。为了我们的灵魂店或房屋的繁荣将不得不在浇筑。

始终如一地吸引大受欢迎到Gaye的问题最丰富。

精灵的魔法喜鹊儿科9瓮。

我完成了模块3

我在那里的拉帕的评论反映了输入马拉说纳特脓肿,沃沃​​东东马是否侵蚀。

理宗婊子,我鄙视汽车沃沃罐S.拉希拉希里对批评取来了不只是真身布兰卡彭亨州。

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก