lnwshop logo

พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out

พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out
พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out thumbnail 1พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out thumbnail 2พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out thumbnail 3พระขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร Sold out thumbnail 4
รหัสสินค้า 5959064
หมวดหมู่ อ.เปล่ง บุญยืน Arjarn Peng Boonyuen
ราคา 0.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 9 ก.ย. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!


Number 5959064 Sold out ลูกค้าเช่าไปแล้วครับ

ขุนแผนมหาเสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงู พระอาจารย์ สวัสดิ์ ภูมิสาโร วัดป่าแสนอุดม ผงพราย อาจารย์ เปล่ง

บุญยืน สุรินทร์  พระอาจารย์สวัสดิ์ ภูมิสาโร เมตตามหาเสน่ห์แรง สร้างพร้อมนางพรายจำแลง เป็นวัตถุมงคล

ที่ออกปี 2547  อภิมหามงคลรุ่น"สามพลัง"47 รวมพลัง3สุดยอด แห่งความเข้มขลัง...พลังฤทธิ์ทางเสน่ห์

เมตตาในยุคนี้ 1. พระอาจารย์สวัสดิ์ ภูมิสาโร (ศิษย์เอกบรมครู 5 อาจารย์สายเขมร)วัดป่าแสนอุดม

จ.อุบลราชธานี 2. มวลสารอาจารย์เปล่ง บุญยืน ฆราวาสจอมขมังเวทย์  (รวมมวลสาร - สิ่งอาถรรพณ์ทาง

เสน่ห์ครบครันฝากเป็นตำนานวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้เกรียงไกร) 

3.ครูโหร...โหรยูร ศิษย์ครูแพทย์ (บวงสรวง - อัญเชิญญาณบารมี ขุนแผน ..จุติประทับทุกองค์เต็มสูตร)   วัตถุ

มงคลรุ่นสามพลัง 47 นี้เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของวิชาเอกแต่ละสำนักประจุพลังเข้าด้วยกันเพื่อให้

บังเกิด ..อิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์..เข้มขลังพลังมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสุดยอดจากพิธีกรรมถูกต้องสมบูรณ์

แบบตามตำรามหาเวทย์ชั้นครู มีการบวงสรวงวัตถุมงคลรุ่นนี้ถึง3 วาระ 1. วัดลาดระโหง 2. ที่อาศรมครูเทพย์

3. ที่วัดป่าแสนอุดม โดยมีโหนยูร ศิษย์ครูเทพย์กำหนดฤกษ์ผานาทีและพิธีกรรมทุกขั้นตอน 

วัตถุมงคลรุ่นสามพลัง 47 นี้สร้างเพื่อเน้นเฉพาะให้เป็นเอกทางเสน่ห์เมตตาขั้นสูงสุด มีความรัก มีเมตตาเอื้อ

อาทรต่อกันตลอดไป ของจริงเชิญพิสูจน์ใช้ได้ทั้งชายและหญิง “มั่นใจเชิญจับพลัง”  เป็นที่กล่าวขวัญเลื่อง

ลือในพลังฤทธิ์ทางเสน่ห์เมตตาจากผู้บูชาติดตัวและผู้ใกล้ชิดได้รู้ได้เห็นของจริงที่บังเกิดจากอานุภาพวัตถุ

มงคลรุ่นนั้นต่างเสาะแสวงหาทำให้ค่าบูชาหลายเท่าตัวในระยะเวลาอันสั้น โด่งดังไปถึงต่างประเทศแม้

กระทั่งทุกวันนี้ศิษย์ต่างชาติก็แวะเวียนมาเพื่อให้พระอาจารย์สวัสดิ์เป่าแผ่นทองมหาเสน่ห์มหา เมตตาเพิ่ม

สง่าราศีมิได้ขาดศิษย์ที่ได้ไปกราบนมัสการด้วยตัวเองจะสัมผัสพลังเมตตาจากท่านไม่เสื่อมคลาย...วัตถุ

มงคลทุกรุ่นพระอาจารย์สร้างไว้น้อย เน้นคุณภาพ 3 เดือนให้หลังจึงหมดทันที นี่คือเรื่องจริงจากเสียงเรียก

ร้องของศิษย์ที่พลาดโอกาสจำนวนมากอยากมีไว้บูชาพระอาจารย์จึงขอสนองน้ำใจด้วยพระขุนแผนมหา

เสน่ห์ รุ่นพิเศษหลังงูรุ่นสามพลัง 47 นี้ทีเด็ดจริงๆ 

Magpie great charm The Master is a special version of the snake Morning Landscape In The Wild's rich powder that emits a teacher.

Teacher merit stand Surin Morning Landscape In The Mercy attractive force. Built with her elven shapeshifter A sacred object

The year 2547 remediation sacred "third force" 47. The three forces The intensity of magical power ... the power of charm.

1. Master the merciful good climate for Robert (Bob teacher, student teacher, the late Khmer 5) is a rich forest.

E. Ratchathani 2. Mass emitting teacher merit-standing secular Kmag (total mass - is the paranormal.

Attractive deposit facilities mythical sacred object to this mighty).

3. Teachers astrologer astrologer ... Yuri. Students, teachers, doctors (sacrifice - Summon Wise prestige work.. Advent stamp all the full recipe) object.

47 This is the third sacred power of empowerment, Majors each agency charged with the power to make.

Ossetia.. Supernatural Bunyarit.. Dark magical powers, great charm towards immortality top floor of the ritual was complete.

With texts by the great magic teacher. A sacrificial object to this third term Lat 1. physical 2. The teacher's ashram at bay.

3. The temple has a rich nodes Yuri student's teacher was given the auspicious rituals cliff minute and every step.

Three powerful object model 47 is built to focus only on the primacy of the most charismatic, compassionate loving kindness contributing.

Caring for each other forever Please prove true of both men and women. "Please be assured grip on power," was hailed widely.

Mexican forces against the humanitarian appeal from the altar and go closer to see what was actually born from the power of objects.

That makes the quest for the sacred shrine several times in a short time. Even the celebrated abroad

Until now foreign students to come to the Master sounded good gold add great charm great mercy.

The glory of a pupil who had to bow yourself to experience the power of kindness you unceasingly ... objects.

All the teachers made less favorable standard three months later, it all away. This is the true story of the call.

Students who miss a lot of singers have wanted to worship the teacher would respond with the magpie's kindness.

After three power generation snake charming Edition 47 this trick really.

喜鹊巨大魅力 法师是蛇早晨景观在野生丰富的粉发出一个老师的一个特殊版本。

老师站在功德苏林早晨景观在施恩吸引力。建有她的精灵变形者 神圣的对象

年2547补救神圣的“第三势力”47。三股势力 神奇的力量......魅力的力量的强度。

1.主仁慈的良好环境罗伯特(鲍勃教师,学生老师,已故高棉5)是一个丰富的森林。

E.府2.海量发光教师择优站在世俗Kmag(总质量 - 是超自然现象。

有吸引力的存款便利神话神圣的对象,这个强大的)。

3.教师占星家占星家...尤里。学生,教师,医生(献祭 - 召唤明智的威信工作..临杜绝一切全配方)对象。

47这是权力的第三个神圣力量,专业负责的权力各机构进行。

南奥塞梯..超自然Bunyarit ..黑暗的魔力,对仪式的不朽顶楼的最大魅力是完整的。

由大魔师文本。殉葬这第三个任期纬度在海湾1. 2.物理老师的修行。

3.寺内有丰富的节点尤里学生的老师被赋予吉祥的仪式悬崖分钟,每走一步。

三个强大的对象模型47是建立在只注重最有魅力的,富有同情心的慈爱贡献的首要地位。

关爱对方永远 请证明男女双方真实的。“请对权力放心的抓地力,”被广泛称道。

对从祭坛人道主义呼吁墨西哥军队和走的更近,看看有什么实际上是从物体的力量诞生。

这使得在短时间内神圣的圣地几次的追求。即使是在国外庆祝

到现在为止外国学生前来法师敲响利好金价增添巨大魅力的大怜悯。

一个学生是谁不得不低头自己的荣耀体验善良的力量不断你...对象。

所有的老师做不太有利的标准三个月后,一切都带走。这是呼叫的真实故事。

谁错过了很多歌手的学生们想拜老师将与喜鹊的善良回应。

经过三年发电蛇迷人版47这一招真的。

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 4%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม609,186 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,426 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก