lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

พระขุนแผนพระนเรศวรสร้าง พระขุนแผนพระเครื่องนักรบ

เจ้าของร้าน

พระขุนแผนพระนเรศวรสร้าง

พระขุนแผนพระเครื่องนักรบ 

 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกรีฑาทัพมาทางอำเภอศรีประจัน แล้วพักทัพเพื่อคอยรับพระมหาอุปราชาเอกาทศรถ พระองค์ทรงต้องการเพิ่ม และกำลังใจให้กับทหารทั้งหลาย และได้นำความหารือกับพระมหาเถระคันฉ่อง พระมหารเถรได้พินิจแล้ว เห็นควรสร้างสิ่งมงคลแจกจ่ายแก่แก่เหล่าทหารติดตัว ไว้ป้องกันเป็นกำลังใจ และให้รู้สึกเสมือนว่า มีสมเด็จพระนเรศวรร่วมรบ มิต้องครั่นคร้ามศัตรู จึงมีพระราชโองการให้พระมหาเถระคันฉ่อง และพระราชาคณะที่ติดตามทัพมา กะเกณฑ์ทหารผู้มีฝีมือจัดการทำการแม่พิมพ์สร้างสำหรับแจกจ่ายแก่ทหารทุกคนในกองทัพ ทหารผู้ทำการล้วนให้นึกถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระนเรศวร และพระเอกาทศรถเป็นที่ตั้ง ด้วยรักเทิดทูล และยำเกรงในเดชานุภาพ ปรากฎแม่พิมพ์ ออกมามากมาย ทั้งที่เป็นองค์เดียวและสององค์คู่กัน ดุจพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาเอกาทศรถ

…..การสร้างพระครั้งนี้กระทำอย่างเร่งรีบ จึงหาวัสดุที่พอหาได้ง่ายมาผสมเป็นมวลสาร แล้วพระมหาเถระคันฉ่องประธานพิธีได้ตั้งจิตบริกรรมประจุพระเวทย์วิทยาคมสัมทับ พระสงฆ์ผู้ร่วมทัพได้เจริญพุทธมนต์ปลุกเสกแล้วเสร็จในยามบ่าย จากนั้น สมเด็จพระนเรศวร ได้มีพระราชานุญาต ให้นำพระที่สร้างขึ้นนี้แจกจ่าย แก่เหล่าขุนทหารโดยทั่ว (ต่อมาพระเครื่องเหล่านี้ถูกเรียกว่า พระขุนแผนบ้านกร่าง 

พระขุนแผนเดิมทีไม่ได้ชื่อนี้หรอก เป็นพระกรุสุพรรณที่เจอเวลาใกล้เคียงกับพระผงสุพรรณนั่นแหละ แต่ด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหาเสน่ส์ ทำให้ผู้คนพากันเรียกว่าพระขุนแผน ลือกันต่อมาว่าขุนแผนกรุบ้านกร่างใครได้บูชา จะมีแต่คนรักคนหลง จีบใครก็รักเอ่ยปากขอใครก็ได้ ที่บอกกันว่าคล้องพระขุนแผนแล้วยากจนผู้ใหญ่ไม่รัก ล้วนไม่จริง ลือกันไปเอง อย่างเอาขุนแผน ในนิทานมาคิดเป็นตุเป็นตะ พระขุนแผนนี้แค่ชื่อเท่านั้นผู้ใหญ่ไม่เกลียดเหมือนในนิทานแน่นอน ใครๆก็เมตตา ค้าขายก็ร่ำรวย

คาถาขุนแผน

คาถาขุนแผน

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
(ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล)

คาถาบูชาขุนแผน
สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง

คาถาขุนแผน (หลวงพ่อกวย)
อมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน ณะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจัน 
สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา
กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็วิ่งตามกูมา
กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน
เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน 
ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี 
ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม

รวมคาถาขุนแผน คาถาหัวใจขุนแผน ในแบบต่างๆ 

คาถาหัวใจขุนแผนรักแท้ 
*โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ 
(ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา)

คาถาหัวใจขุนแผนมัดใจ 
*พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ 
(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)

คาถาหัวใจขุนแผนใจอ่อน 
*ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง 
(ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที)

คาถาหัวใจขุนแผนผูกใจคน 
* โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ 
(ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้)

คาถาหัวใจขุนแผนมหาเสน่ห์ 
*จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ 
(ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)

คาถาหัวใจขุนแผนป้องกันตัว 
*ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโวพินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ 
(ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์)

คาถาขุนแผนป้องกันผี 
*นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะสัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขาปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธังเวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธังอะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธังยะมะนัสสะ นะยะนาวุธังอิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

คาถาขุนแผนหนังเหนียว 
*สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต 
(ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย)

คาถาขุนแผนข่มศัตรู 
*ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโกอะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโตราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง 
(ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว – ท่อง ๓ จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม)

คาถาขุนแผนเสกขี้ผึ้ง 
*มทุจิตตัง สุวามุปขังทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะเมตตา ชิวหายะมะ ทุรังทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา 
สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนาสัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะปะสังสันติ 
(ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง)

คาถาขุนแผนหมัดหนัก 
*โสภะคะวา อะทิสะมานิ อุเทยยัง คัจฉันตัพพังสังลารัง ปะระมัง สุขัง นะลัพภะติมหาสูญโญ จะสัมภะโต สังสาเร อานังคัจฉันติ 
(ใช้ภาวนาเมื่อต้องการให้หมัดหนัก ไม่ใช่นักมวยก็ใช้ได้)

คาถาหัวใจขุนแผนสาริกาลิ้นทอง 
*พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต 
(ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)

คาถาบูชาขุนแผนตรึงนาง (อิ่นม้า) 
ท่องนะโม 3 จบ . . . แล้วตามด้วย . . .

โอมละลวยมหาละลวย ชายเห็นชายงวย หญิงเห็นหญิงหลง มึงเห็นหน้ากูให้งวยงงจงใจรัก จะภะกะสะภะคินี กูจะคิดถึงสาวทั้งหลายก็มายินดี จงมาช่วยกูอยู่พร้อมหน้า ภะคินี กูจะคิดถึงสาวทั้งหลายก็มายินดี จงมาช่วยกูอยู่พร้อมหน้า ภะจะกะสะ ทั้งฝูงชนก็มาพะวักพะวงหลงรักใคร่ กูจะมารำลึกถึงเจ้าไท้ ก็มาลืมสวาทรัก จะภะกะสะ กูจะคิดถึงสาวแท้ ก็มาลืมทั้งแม่ทั้งพ่อ จะภะกะสะ พะวักภวังค์ให้จิตคุ้มครั่งตะลึงหลง จะภะกะสะ โอม พระพายเจ้าเอ๋ย เจ้าจงมาชักนำ (เอ่ยชื่อผู้ที่เราปรารถนา) มาจะภะกะสะ มหาละลวยงวยงงจงใจรักแห่งกู จะภะกะสะ ช้างในป่าหลงรักกูก็มาลืมดง จะภะกะสะ ผมอยู่บนหัวก็มาลืมเกล้า จะภะกะสะ ข้าวอยู่ในคอก็มาลืมกลืนอะอึกสะอื้นมาหากู จะภะกะสะ คิดถึงกูอยู่มิได้ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ อาคัจฉาหิ อาคัจฉายะ สุนะโมโลนะ โมพุทธายะ นะมะพะทะ

คาถา ลงนะขุนแผน

โอม สิทธิ ศรี ศรี พลายแก้วจิตตัง อาราธนานัง ปิยังมะมะ 
ราศีกูงามประดุจดังกับแผ่นฟ้า หน้ากูงามดังกับขุนแผน 
แขนกูงามดังพระนารายณ์ กายกูงามดังกับพระอาทิตย์ 
ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ 
สาวแก่แม่หม้ายในโลกมนุษย์แย่งยุดกันหลงรัก และใฝ่ฝัน 
ช่วงชิงกันมิเว้นวาย กูจะรำลึกนึกถึงต้นไม้ ก็ให้มางวงงงหลงเสน่ห์ 
จงตามมาใกล้ไม่ห่างเห สมคะเนนึก กูจะรำลึกถึงพญาหงษ์ 
ก็ให้มาหลงลืมถ้ำคูหา กูจะรำถึงพญาปลา ก็ให้รีบมาหลงและลืมน้ำ 
กูจะรำลึกถึงคนธรรมดา ก็ให้มาหลงลืมที่นอน 
กูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็ลืมแม่วิ่งแร่ตาม กูจะรำลึกถึงช้างงามก็จงตามมา 
กูจะรำลึกถึงสาวแซ่แม่ค้า จงมาหากู กูจะกู่ร้องเรียกสาวใหญ่ให้ใหลหลง 
กูจะรำลึกถึงดงพงไพรให้ชอบใจกู กูจะรำลึกถึงฝูงชนทั้งหลายที่มีอยู่ 
จงอย่าห่างเหิน กูจะรำลึกถึงเทวดานายฟ้าทุกวิมาน ให้ลงมาผูกพันด้วยเสน่ห์กู ขอจิตของขุนแผนเข้าสู่กาย ขอ นะ ขุนแผนทั้งหลายจงสู่หน้า 
ให้มีเสน่ห์เมตตาตลอดไป ใครเห็นใครรัก ใครทักใครชม ให้มีคนนิยมตามกูมาโอม นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

พุทธังสิทธิ ธัมมังสิทธิ สังฆังสิทธิ เมตตาสิทธิ สิทธิสวาหะ

คาถาลงนะขุนแผน หรือ คาถานะขุนแผน เป็นอีกหนึ่งคาถาที่คนใช้เห็นผลมามากแล้ว แต่ที่สำคัญอย่าลืมข้อห้ามของ คาถา ลงนะขุนแผน (คาถานะขุนแผน) เพราะมีหลายคนที่เห็นผลแล้วมักพลาดผิดข้อห้าม
ใช้คาถาบทนี้เสกแป้งผัดหน้า เมื่อเวลาที่จะออกจากบ้านไปไหน

ข้อห้าม

1. หากในบ้านมีแม่ มีน้องสาว พี่สาว อย่าใช้ในบ้านเป็นอันขาด

2. เมื่อใช้คาถานี้แล้ว ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเมียของคนอื่นเด็ดขาด

3. เมื่อหญิงตามมาอยู่ด้วย ก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเขา

4. ห้ามโกหก กะล่อน และกระทำมิจฉาชีพทุกๆ อย่าง

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
ตั๊ก

อยากทราบว่าขุนแผนบ้านกร่างมีพุทธคุณในด้านไหนบ้าง

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

อยากทราบว่าขุนแผนบ้านกร่างมีพุทธคุณในด้านไหนบ้าง

เนื่องจากเป็นพระเครื่องสมัยการศึกสงครามเกจิในสมัยก่อนจึงปลุกเสกมาเพื่อคุ้มครอง

มอบให้แก่ ทหาร นักรบ ในสมัยนั้นขุนแผนกรุบ้านกร่างจึงเด่นด้าน มหาอุตม์ แคล้วคลาด

คงกระพันชาตรี คุ้มครอง ปลอดภัยเป็นหลักครับ

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
วันชัย
รู้ประวัติขุนแผนกรุอโยธยาพิมพ์ "ขุนแผนกรุอโยธยา หนังสือขุนแผนแสนเสน่ห์"
QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
หน้าวัง
ยังมีพระขุนแผนกรุอยุธยาที่ได้รับความนิยม นอกจากขุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคล กรุวัดบ้านกร่าง กรุวัดเชิงท่า ยังมีให้ดูในเวป" ขุนแผนเคลือบกรุทุ่งมะขามหย่อง"
1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Contract us ส่งอีเมล์ติดต่อเรา

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม608,975 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด400,250 ครั้ง
เปิดร้าน26 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

ติดตามสินค้า

MEMBER ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก